در حال آماده سازی اطلاعات...
موزه پرگامون برلین
برلین ، برلین، آلمان

امتیاز دهید :   اولین نفر باشید    

در مــوزه پرگامون مجموعه های نفیســی از آثار هنری مربوط به دوره یونان باستان و آثار مربوط به منطقه جنوب غربی و مرکز آسیای میانه، مصر باستان، آســوریان، بابل و ایران باســتان نگهداری می شود. همچنین مجموعه آثار دوره تاریخی هنر اســلامی بخش ویژه ای را در این موزه به خود اختصاص داده است.

مشخصات
نوع جاذبه موزه

موقعیت روی نقشه

نظر سنجی

تورهای مرتبط با جاذبه موزه پرگامون برلین
در حال بارگزاری تورهای این جاذبه